Разпоредби от Наредбата за рекламна дейност и Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Белоградчик, приети с Решения на Общински съвет Белоградчик се оспорват от Районна прокуратура Белоградчик в Административен съд Видин

По протест на Прокурор от Районна прокуратура Белоградчик се  оспорват Разпоредби от Наредба за рекламна дейност на територията на община Белоградчик, приета с Решение № 429, по Протокол № 34 от 18.10.2013 г. на Общински съвет, касаещи изискванията за нотариално заверени подписи. (още…)

Административен съд Видин обяви за нищожни решения на общински съвети в Чупрене, Димово и Белоградчик, с които е възложено на кметовете на тези общини да проведат процедури за продажба на земеделски земи

По протест на Прокурор от Районна прокуратура Белоградчик се  оспорват 10 Решения на Общинските съвети в Чупрене, Белоградчик и Димово, съгласно, които е възложено на кметовете на тези общини да организират и проведат процедури на продажба за имоти частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване. (още…)