Решението на Общински съвет Видин за създаване на Фонд „Здраве“ се обжалва пред Административен съд – Видин

В Административен съд – Видин е постъпила жалба от Областния управител на област Видин  против Решение №101/09.07.2019 г. на Общински съвет Видин да се задели финансов ресурс и да се създаде Фонд „Здраве“, който да подпомага медицинските работници в МБАЛ „Св. Петка“ АД.

Делото е образувано под номер 229/2019 г. и е НАСРОЧЕНО за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.10.2019 г. от 13.30 ч.

Обявление по административно дело №205/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбите на чл.27, ал.2, чл.27, ал.3 и ал.4, чл.27, ал.5 и ал.6, чл.40, ал.1 в частта относно „…събиране…“, чл.74, чл.75, чл.76, чл.77 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Белоградчик, по което е образувано адм.д. №205/2019 г. по описа на Административен съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 07.10.2019 г. от 09.45 ч.

velit, lectus Sed sem, dolor. et, ut ut Praesent leo Phasellus massa