С лекция на тема „Професия съдия“ приключи Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в Административен съд – Видин

03-05-0

Днес се проведе третата и последна лекция от Образователната програма, която Административен съд – Видин реализира през учебната 2016/2017 г. с учениците от 11б клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ във Видин. Съдия Биляна Панталеева – Кайзерова запозна младежите с „Професия Съдия“ , а именно как се става съдия, кои са изискванията според Закона за съдебната власт и качествата, които трябва да притежава „Човекът под тогата“. (още…)

Запазване и надграждане на установените добри практики са акцентите в концепцията за стратегическо управление на съда на новия председател на Административен съд – Видин – съдия Антония Генадиева

02-05-17-0

На среща с журналисти новия председател на Административен съд – Видин, представи своята концепция за управление на Административен съд – Видин. (още…)