Отчети

2017 година
Отчетен доклад за дейността на съда през 2017 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2017 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2017 година

2016 година
Отчетен доклад за дейността на съда през 2016 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2016 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2016 година

2015 година
Отчетен доклад за дейността на съда през 2015 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2015 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2015 година по съдии

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2015 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2015 година по съдии

2014 година
Отчетен доклад за дейността на съда през 2014 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2014 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2014 година по съдии

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2014 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2014 година по съдии

2013 година
Отчетен доклад за дейността на съда през 2013 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2013 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2013 година по съдии

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2013 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2013 година по съдии

2012 година
Отчетен доклад за дейността на съда през 2012 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2012 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2012 година по съдии

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2012 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2012 година по съдии

2011 година

Отчетен доклад за дейността на съда през 2011 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2011 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2011 година по съдии

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2011 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2011 година по съдии

2010 година
Отчетен доклад за дейността на съда през 2010 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2010 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2010 година по съдии

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2010 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2010 година по съдии

2009 година

Отчетен доклад за дейността на съда през 2009 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2009 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2009 година по съдии

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2009 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2009 година по съдии

2008 година

Отчетен доклад за дейността на съда през 2008 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2008 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2008 година по съдии

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2008 година

Статистически отчет за дейността на съда през I шестмесечие на 2008 година по съдии

2007 година

Отчетен доклад за дейността на съда през 2007 година

Статистически отчет за дейността на съда през 2007 година

 

pulvinar vel, suscipit Aenean elementum libero facilisis libero. dictum consectetur tristique