Структура на съда

Ръководство

Председател: съдия Антония Генадиева
Заместник-председател:

Постоянни съдебни състави

I административен: съдия Антония Генадиева
II административен: съдия Нели Дончева
III административен: съдия Николай Витков
IV административен: съдия Биляна Панталеева
V административен: съдия Росица Славчева
VI административен: съдия Борис Борисов
I административнонаказателен: Председател: Антония Генадиева
Членове: Биляна Панталеева и Росица Славчева
II административнонаказателен: Председател: Нели Дончева
Членове: Николай Витков и Борис Борисов

 

dolor suscipit ipsum pulvinar Sed dolor. eleifend venenatis, consequat. odio dapibus