Съдебен район

vidin_map

Съгласно параграф 3, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, съдебният район на Административен съд Видин обхваща следните районни съдилища:

Районен съд

Община

Кметства

Видин

Видин

гр.Видин, с.Акациево, с.Антимово, с.Бела Рада, с.Ботево, с.Буковец, с.Войница, с.Въртоп, с.Гайтанци, с.Генерал Мариново, с.Гомотарци, с.Градец, с.Динковица, с.Долни Бошняк, с.Дружба, гр.Дунавци, с.Жеглица, с.Ивановци, с.Иново, с.Каленик, с.Капитановци, с.Кошава, с.Кутово, с.Майор Узуново, с.Новоселци, с.Пешаково, с.Плакудер, с.Покрайна, с.Рупци, с.Синаговци, с.Слана бара,
с.Сланотрън, с.Търняне, с.Цар Симеоново

Забележка: РС Видин обслужва и следните населени места:

в община Грамада – с.Медешевци, с.Милчина лъка, в община Димово – с.Арчар, с.Владиченци, с.Държаница, с.Мали Дреновец, с.Септемврийци, с.Ярловица

Макреш

с.Макреш, с.Вълчек, с.Киряево, с.Подгоре, с.Раковица, с.Толовица, с.Цар Шишманово

Ново село

с.Ново село, с.Винарово, с.Неговановци, с.Флорентин, с.Ясен

Брегово

гр.Брегово, с.Балей, с.Връв, с.Гъмзово, с.Делейна, с.Калина, с.Косово, с.Куделин, с.Ракитница, с.Тияновци


Белоградчик

Белоградчик

гр.Белоградчик, с.Боровица, с.Чифлик, с.Праужда, с.Пролазница, с.Крачимир,с.Стакевци, с.Дъбравка, с.Граничак, с.Салаш, с.Вещица, с.Струни дол, с.Ошане, с.Раяновци, с.Рабиша, с.Върба, с.Сливовник, с.Гранитово

Ружинци

с.Ружинци, с.Гюргич, с.Черно поле, с.Плешивец, с.Дражинци, с.Бело поле, с.Дреновец, с.Тополовец, с.Динково, с.Роглец

Димово

гр.Димово, гара Орешец, с.Орешец, с.Лагошевци, с.Извор, с.Шипот, с.Костичовци, с.Дълго поле, с.Бела, с.Острокапци, с.Кладоруб, с.Скомля, с.Воднянци, с.Карбинци, с.Медовница, с.Върбовчец, с.Яньовец

Чупрене

с.Чупрене, с.Горни Лом, с.Средогрив, с.Долни Лом, с.Репляна, с.Протопопинци, с.Търговище, с.Върбово, с.Бостаните

Кула

Кула

гр.Кула, с.Полетковци, с.Старопатица, с.Чичил, с.Големаново, с.Извор Махала, с.Коста Перчево, с.Тополовец, с.Цар Петрово

Грамада

гр.Грамада, с.Боянова, с.Бранковци, с.Водна, с.Срацимирово, с.Тошевци

Бойница

с.Бойница, с.Бориловец, с.Градсковски колиби, с.Каниц, с.Периловец, с.Раброво, с.Халовски колиби, с.Шипикова махала, с.Шишенци

eget porta. Praesent fringilla felis Nullam ut ut dolor