Банкови сметки

Сметка за внасяне на държавни такси:

Първа инвестиционна банка – клон Видин

IBAN: BG61FINV915031BGN0K23S

BIC: FINVBGSF

Сметка за внасяне на депозити за вещи лица:

Първа инвестиционна банка – клон Видин

IBAN: BG65FINV915033BGN0K24K

BIC: FINVBGSF

Важно! За улеснение на гражданите е въведен ПОС терминал за безкасово плащане на държавни такси и депозити за вещи лица по сметките на съда. За плащанията чрез ПОС устройството не се дължи такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.