Обявление по административно дело №223/2016

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.189, ал.1, чл. 191, ал.2, чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2  от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Районна прокуратура Кула на разпоредбите на чл.21, ал. 1, т. 3  и чл. 21, ал. 6 от Наредба за  реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски цели и други обслужващи дейности на територията на община Кула, приета с Решение № 60, взето с протокол № 8/29.06.2004 г. на Общински съвет Кула, по  което е образувано административно дело № 223/2016 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на  13.12.2016г. от 09.30 ч.

eleifend massa libero. sem, Donec velit, neque. efficitur. ante. Phasellus elit.