Дела за седмицата 9 – 13 октомври 2017 година

За периода от 09 до 13 октомври 2017 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане осем административни дела, с предмет както следва:

Жалба от Лилко Петров Матеев против Директора на ТП на НОИ – Видин, във връзка с Решение, с което се отказва лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване /Ад дело № 171/2017 г./;

Жалба от Виктория Пламенова Виткова против Директора на ТП на НОИ – гр. Видин, във връзка с Решение, с което е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица в искания от нея размер /Адм. дело № 137/2017 г./;

Жалба срещу Заповед на Началник на РУ на МВР – Видин, с която е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“  за срок от 3 месеца на полицейски служител, с правно основание Закон за МВР /Адм. дело № 172/2017 г./;

Жалба от Николай Николов Петков против Началник на РУ на МВР – Кула, във връзка с издадена заповед за задържане  /Адм. дело № 190/2017 г./;

Жалба от ЕТ „Ралица – Иван Ангелов“ против Началник Митница – гр. Лом, във връзка с разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“ /Адм. дело № 209/2017 г./;

Жалба от Ефросина Тодорова Цокова против Директор на Дирекция „Бюджет, финанси и стопански дейности“ към Община Брегово, във връзка с издаден Акт за установяване на публично общинско задължение за начислен данък недвижими имоти и такса смет за различни години /Адм. дело № 161/2017 г./;

Жалба от Виолета Иванова Димитрова против Директор на Дирекция Социално подпомагане – Видин във връзка с направен отказ за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво /Адм. дело № 193/2017 г./;

Жалба от Маноил Маринов Станков против Началник на РУ на ОД на МВР – Видин, във връзка със Заповед за отнемане на разрешение за носене и употреба на късо оръжие /Адм. дело № 178/2017 г./.

diam dictum Praesent quis, ut Nullam consequat. elit. ante. libero porta. pulvinar