Лекция на тема „Съдебната система в Република България“ изнесе съдия Николай Витков пред учениците от 11-а клас на СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

За втора поредна година Административен съд – Видин се включва с цикъл от лекции в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Първата лекция на тема „Съдебната система в Република България“ бе изнесена днес /14 февруари 2018 г./ от съдия Николай Витков пред ученици от 11-а клас на СУ „ Цар Симеон Велики“, гр. Видин с класен ръководител Даниела Рангелова.

Целта на лекцията бе да се запознаят младите хора с принципите на разделението на властите и да придобият обща правна култура за структурата и функционирането на съдебната система, както и за мястото на административните съдилища в нея.

Идеята е да се обогатят познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната система, да се формира правна грамотност и да се повиши степента на спазване на законите.

За да се постигне устойчивост на програмата, цикълът от лекции е предвиден да се проведе в рамките на втория учебен срок с учениците от XI-а клас на СУ „ Цар Симеон Велики“, гр. Видин.

Следващата лекция на тема „Що е административно правосъдие?“ ще бъде представена от съдия Нели Дончева на 14 март 2018 г.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” е съвместен проект на Висш съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, като Върховен административен съд и всички административни съдилища на територията на РБ са партньори по тази програма.

В началото на тази година на участниците в програмата бяха връчени грамоти от Висш съдебен съвет.

sed risus. ut pulvinar leo. consectetur vel, nunc ut