Обявление по административно дело №152/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.3, ал.1, т.6, б“е“, чл.20, ал.1 вр. с чл.8, т.5, чл.20, ал.2 и чл.20, ал.6 вр. с чл.8, ал.1 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на община Белоградчик, приета с решение № 231, взето с протокол № 18 от 16.10.2012 г. на Общински съвет – Белоградчик, по което е образувано адм.дело № 152/2018 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.09.2018 г. от 14,15 ч.

diam vulputate, Nullam id felis quis dapibus libero ipsum