Обявление по административно дело №238/2018

Административен съд Видин, на основание чл.182, във връзка с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от  Борис Стефанов Николов – кмет на община Белоградчик с предмет на оспорване Решение № 521, взето с Протокол № 42 от 30.07.2018 г.  на Общински съвет Белоградчик, касаещо частично изменение бюджета на Община Белоградчик, по което е образувано адм.д. № 238/2018 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 29.11.2018 г.  от 10.00 ч.

neque. et, ut velit, Nullam dapibus id, dictum risus. mattis libero.