Обявление по административно дело №312/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  зам. Окръжен прокурор на Районна прокуратура Видин, с което се иска отмяната на разпоредбите на чл.10,ал.2 и ал.3 и чл.44,ал.2 от Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Белоградчик, по което оспорване е образувано адм.д. № 312/2018 г. по описа на Административен съд Видин, насрочено за разглеждане на 14.01.2018 г. от 10,00 ч.

sem, vulputate, pulvinar elit. elementum libero Curabitur