Обявление по административно дело №338/2018

Административен съд Видин, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и чл.188 АПК, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин, против  Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Кула, приета с решение № 227 от 28.10.2005 г. на Общински съвет Кула, по което е образувано адм.д.№338/2018г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 19.03.2019 г. от 09.30 ч.

dapibus felis sit Donec consectetur Sed leo odio tristique at ultricies