Дела за седмицата 4 – 8 февруари 2019 година

За периода от 04 до 08 февруари 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане пет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от М. М. И. против Директора на ТП на НОИ, във връзка с Решение, с което е установено, че след извършено проучване не е налице трудова злополука с брат на жалбоподателя /Адм. дело № 336/2018 г./;

Жалба от Ц. Н. Ц. срещу Заместник главен секретар на МВР, във връзка със Заповед за наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител за срок от 3 месеца, с правно основание ЗМВР /Адм. Дело № 316/2018 г./;

Жалба от Е. И. Б. срещу Началник отдел „Местни данъци и такси“ към Община Видин, във връзка с изричен отказ да се отпишат поради изтекла погасителна давност начислени задължения за данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и лихвите върху тях за периода от 2005 г. до 2017 г. включително /Адм. Дело № 1/2019 г./;

Искова молба от С. И. П. срещу Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, във връзка с изплащане на обезщетение в размер на 3000 лв. поради оставяне без работа /Адм. Дело № 15/2019 г./;

Жалба от Ю. Б. Т. против Началник сектор към ОДМВР – Видин, сектор „Пътна полиция“ срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – прекратяване на регистрация на ППС за срок от 12 месеца и отнемане на регистрационни табели /Адм. Дело № 9/2019 г./.

velit, consectetur porta. at ipsum libero. ipsum