Дела за седмицата 5 – 8 март 2019 година

За периода от 05 до 08 март 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане девет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от А. Е. А. против ТД на НАП – В. Търново, във връзка с Решение, с което се оставя без уважение молбата на жалбоподателя за погасяване на задължения в размер на 63 830 лв. поради изтекла погасителна давност по изпълнително дело от 2011 г. по описа на офис – Видин, образувано на база Акт за установяване на публично вземане на Р. Германия – Митническа администрация /Адм. Дело № 13/2019 г./;

Жалба от „Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин“ срещу Началник група към ОД МВР – Видин, сектор „Пътна полиция“, във връзка със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка „спиране от движение и прекратяване регистрацията на МПС“ /Адм. Дело № 32/2019 г./;

Жалба от И. Л. Р. против Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Видин, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка „изземване на свидетелство за управление на водач на МПС“ /Адм. Дело № 28/2019 г./;

Искова молба от Р. К. К. срещу Кмета на община Брегово, във връзка на претърпени имуществени вреди в размер на 733 лв. за непредоставена услуга „топъл обяд“ по проект „Заповядай на обяд“ в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019 г.“ по Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане по фонда за европейско подпомагане на нуждаещи се лица за 295 календарни дни /Адм. Дело № 45/2019 г./;

Жалба от А. Г. А. срещу Национална експертна лекарска комисия – Министерство на здравеопазването, във връзка с Експертно решение на ТЕЛК – Видин, с което е определена работоспособност на 41% /Адм. Дело № 30/2019 г./;

Жалба от Б. И. К. срещу Началник група към ОД МВР – Видин, сектор „Пътна полиция“, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка „спиране от движение на лек автомобил“ /Адм. Дело № 31/2019 г./;

Жалба от Ц. В. И. против заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с Акт за установяване на публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по направление „Биологично растениевъдство“ за кампания 2015, в размер на 2691 лв. /адм. Дело № 42/2019 г./;

Жалба от Ю. Б. Т. против Началник сектор към ОДМВР – Видин, сектор „Пътна полиция“ срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – прекратяване на регистрация на ППС за срок от 12 месеца и отнемане на регистрационни табели /Адм. Дело № 9/2019 г./;

Жалба от С. П. С. срещу Ръководителя на ТП НОИ – Видин, във връзка с Решение за възстановяване на получено парично обезщетение поради общо заболяване за периода от 01.04.2018 г. до 15.11.2018 г. в размер на 715 лв., без дължимата лихва /Адм. Дело № 24/2019 г./.

consectetur risus. suscipit consequat. venenatis libero. ut Praesent vulputate, id neque.