Обявление по административно дело №72/2019

Административен съд Видин, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК и чл.188 АПК, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по протест от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин, с който се оспорват разпоредбите на чл. 32, т. 5 и чл. 32, т. 12  от Наредба  за изграждане, стопанисване и опазване на озеленените площи и декоративната растителност на територията на Община Белоградчик, както и срещу цялата Наредба, приета с решение на Общински съвет Белоградчик, по което е образувано адм.д.№72/2019г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 13.05.2019 г. от 09.30 ч.

Aliquam Sed amet, ultricies elit. mi, quis eleifend luctus