С лекция на съдия Николай Витков стартира реализирането на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Видин

Пред ученици в 11 клас на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим І“, гр. Видин, съдия Николай Витков изнесе лекция на тема: „Съдебната система в Република България“. Младите хора се запознаха с теорията на Монтескьо за разделението на властите и разделението им  според Конституцията на Република България, структурата на съдебната система, както и мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система.

Със своята лекция съдия Витков постави началото на образователната кампания, която цели да повиши правната култура на учениците.

Предстои запознаване на младите хора с административното правосъдие на 15 април 2019 г., когато лектор ще бъде съдия Нели Дончева.

Цикълът от лекции ще приключи на 13 май 2019, когато съдия Биляна Панталеева – Кайзерова ще представи на учениците „Професия „съдия““.

За трета поредна година Административен съд – Видин се присъединява с лекторска програма към Образователната кампания на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

tristique dolor odio id Praesent at