Дела за седмицата 1 – 5 април 2019 година

За периода от 01 до 05 април 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане пет административни дела, с предмет както следва:

Искова молба от Р. К. К. срещу Кмета на община Брегово, във връзка на претърпени имуществени вреди в размер на 733 лв. за непредоставена услуга „топъл обяд“ по проект „Заповядай на обяд“ в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019 г.“ по Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане по фонда за европейско подпомагане на нуждаещи се лица за 295 календарни дни /Адм. Дело № 45/2019 г./;

Жалба от А. Г. А. срещу Национална експертна лекарска комисия – Министерство на здравеопазването, във връзка с Експертно решение на ТЕЛК – Видин, с което е определена работоспособност на 41% /Адм. Дело № 30/2019 г./;

Жалба от Б. И. К. срещу Началник група към ОД МВР – Видин, сектор „Пътна полиция“, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка „спиране от движение на лек автомобил“ /Адм. Дело № 31/2019 г./;

Жалби от В. П. В. срещу Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Видин, във връзка със Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане на глоби“ и „прекратяване на регистрация за срок от 6 месеца на ППС“ /Адм. Дела 55 и 56/2019 г./.

Praesent ipsum id, dictum felis commodo consequat. dolor