Дела за седмицата 22 – 25 април 2019 година

За периода от 22 до 25 април 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане пет административни дела, с предмет както следва:

Жалба от М. П. О. срещу главен специалист „Публично изпълнение“ към Община Видин, във връзка с Актове за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, относно начислени данъци, такси и глоби за 2010, 2011 и 2012 г. за поземлен имот  – Промишлена сграда в промишлена зона на гр. Видин, в размер на 187 лв. и такса битови отпадъци в размер на 630 лв. /Адм. Дело № 22/2019 г./;

Жалба от А. Е. А. против ТД на НАП – В. Търново, във връзка с Решение, с което се оставя без уважение молбата на жалбоподателя за погасяване на задължения в размер на 63 830 лв. поради изтекла погасителна давност по изпълнително дело от 2011 г. по описа на офис – Видин, образувано на база Акт за установяване на публично вземане на Р. Германия – Митническа администрация /Адм. Дело № 13/2019 г./;

Жалби от В. П. В. срещу Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Видин, във връзка със Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане на глоби“ и „прекратяване на регистрация за срок от 6 месеца на ППС“ /Адм. Дела 55 и 56/2019 г./;

Жалба от К. М. С. срещу Началник група към ОДМВР – Видин, сектор „Пътна полиция“, във връзка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца“ /Адм. дело № 88/2019 г./.

felis luctus velit, at non mi, Praesent elit.