Обявление по административно дело №138/2019

Административен съд Видин, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Видин на разпоредбата на чл.17, ал.1, т.2, чл.28, ал.2, чл.41, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.42, ал.3, т.1 и чл.46, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от Наредба за управление на общинските горски територии в община Чупрене, приета с решение № 154, взето с протокол № 13/20.12.2012 г. на Общински съвет Чупрене, както и алтернативно против цялата цитирана наредба, по което е образувано адм.д.№ 138/2019 г. по описа на Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане на 09.07.2019 г. от 10.00 ч.

facilisis felis risus. fringilla nunc lectus quis efficitur. Praesent Donec id,