Обявление по административно дело №172/2019

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на чл. 22 ал.1, чл. 31 ал. 1, чл. 37 ал.1, чл. 43 ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 44 ал. 5 и ал. 6, чл. 66 и чл. 67  от  Наредбата за управление на отпадъците на  община Чупрене, обл. Видин, както и срещу цялата Наредба приета с решение № 365 на Общински съвет Чупрене, по което е образувано адм.д. № 172/2019 г. по описа на  Административен съд Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.09.2019 г. от 10,00 ч.

consectetur amet, Praesent diam felis venenatis neque. quis id, vel, sed