Решението на Общински съвет Видин за създаване на Фонд „Здраве“ се обжалва пред Административен съд – Видин

В Административен съд – Видин е постъпила жалба от Областния управител на област Видин  против Решение №101/09.07.2019 г. на Общински съвет Видин да се задели финансов ресурс и да се създаде Фонд „Здраве“, който да подпомага медицинските работници в МБАЛ „Св. Петка“ АД.

Делото е образувано под номер 229/2019 г. и е НАСРОЧЕНО за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.10.2019 г. от 13.30 ч.

quis, felis accumsan eget dolor commodo