Принудителна административна мярка на Министерството на културата се обжалва пред Административен съд – Видин

В Административен съд – Видин е постъпила жалба от Кмета на Община Белоградчик – Борис Николов против принудителна административна мярка (ПАМ) №101/09.07.2019 г., издадена от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерство на културата, с която му е разпоредено да се предприемат действия за съгласуване на възложените от Община Белоградчик строително ремонтни дейности за „Изграждане на улични и градински пейки и художествено осветление на Белоградчишка крепост“, като внесе в Националния институт за опазване на културното наследство изискуемата екзекутивна документация.

Делото е образувано под номер 242/2019 г. и е НАСРОЧЕНО за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.10.2019 г. от 14.30 ч.

Aliquam justo ut dolor. Aenean odio