Обявление по административно дело №293/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на  Наредбата за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Кула, приета с Решение №35, взето на 27.02.2004 г. на Общински съвет Кула, по което е образувано адм.д. № 293/2019 г. по описа на  Административен съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.11.2019 г. от 10,00 ч.

venenatis, dapibus leo. fringilla mattis pulvinar massa commodo