Дела за седмицата 14 – 18 октомври 2019 година

За периода от 14 до 18 октомври 2019 г. в Административен съд – Видин са насрочени за разглеждане шест административни дела, с предмет както следва:

Жалба на Д. Е. Д. срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 19 – 0953 – 000376/ 07.08.2019г. на мл. контрольор при ОДМВР Видин, сектор ПП, с която е постановено прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. /Адм. дело № 236/2019 г./;

Жалба от В. А. К. срещу Заместник кмет „УТРИ“ в Община Видин, във връзка със Заповед, с която е наредено в 30 дневен срок премахването на незаконен строеж „Павилион склад“, намиращ се в кв. Калето, ул. „Княз Борис І“, с правно основание Закон за устройство на територията /ЗУТ/ /Адм. дело № 118/2019 г./;

Жалба от Р. В. А. срещу Заповед № РД-02-364 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е забранено ползването и достъпа до строеж, собственост на жалбоподателката и ползващ се като магазин за хранителни стоки без да е въведен в експлоатация. /Адм. дело № 260/2019 г./;

Жалба от В. А. Р. против Заповед № РД-02-369 от 15.08.2019г. на Кмета на Община Димово, с която е забранено ползването и достъпа до строеж, собственост на жалбоподателя и ползващ се като жилище без да е въведен в експлоатация.  /Адм. дело № 265/2019 г./;

Жалба на С. М. Т. против Решение № 2153-05-13/19.07.2019г. на Директора на ТП на НОИ-Видин, с което е потвърдено Разпореждане № 5907221704 от 31.05.2019г. на началник отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ Видин, с което се отказва лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване на жалбоподателя. /Адм. дело № 250/2019 г./;

Жалба от И. О. Й. от гр.Видин срещу Директора на ОД на МВР-Видин във връзка със Заповед № 368з-1264/30.07.2019г. за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител от ОД МВР – Видин. /Адм. дело № 237/2019 г./.

vulputate, vel, ut commodo Nullam quis,