Обявление по административно дело №283/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  Прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.4, ал.1, т.1, ал.2 и чл.36 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене, по което е образувано адм. дело № 283/2019 г. по описа на  Административен съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.12.2019 г. от 10,00ч.

quis Phasellus facilisis luctus leo. accumsan