Обявление по административно дело №292/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  Прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.6, т.3 и т.5, чл.12 и чл.41 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, борбата със спекулата и безопасността на движението на Община Брегово, обл. Видин, приета с Решение № 58, взето с Протокол № 9 от 31.05.2000 год. на ОбС – Брегово, обл. Видин, по което е образувано адм. дело № 292/2019 г. по описа на  Административен съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.12.2019 г. от 10,10 ч.

id, elit. efficitur. ipsum fringilla Aenean facilisis mattis ut libero et,