Административно дело № 323/19 по описа на Административен съд-Видин по жалба срещу решение № 189-МИ/31.10.2019 г. на ОИК-Видин за обявяване за избран общински съветник Красимир Асенов Иванов от листата на Движение за права и свободи е обявено за решаване

Днес, в открито съдебно заседание, се гледа Административно дело № 323 от 2019 г., образувано по жалба на Калин Славчев Петров като кандидат за общински съветник срещу решение № 189-МИ/31.10.2019 г. на ОИК-Видин за обявяване за общински съветник Красимир Асенов Иванов от листата на Движение за права и свободи.

Съдът даде ход на делото, счете го за изяснено и ще се произнесе в законоустановения срок.

amet, libero luctus leo. consectetur accumsan elit.