Административен съд – Видин откри производство по оспорване на официални документи за избора на кмет на община Брегово

В открито съдебно заседание на 18.11.2019г., Административен съд – Видин даде ход на делото против Решение  № 111 – МИ от 04.11.2019г. на ОИК Брегово за определяне на изборните резултати за избор на кмет на общината. Делото е образувано по жалба от Милчо Лалов Въков, кандидат за кмет, издигнат от БСП на община Брегово на изборите проведени на 27.10.2019г. /Административно дело 332/2019г./

Оспорващият изборния резултат твърди, че са допуснати нарушения на избирателния процес в изборния ден на първи тур, които водят до промяна на изборния резултат.

В хода на производството съдът изслуша страните по делото и откри производство по оспорване съдържанието на протоколите на Секционна избирателна комисия и Общинска избирателна комисия, при което ще се провери измежду 78 недействителни бюлетини, има ли действителни такива. По този начин бе дадена възможност на жалбоподателя да докаже истинността на своите твърдения. Съдът назначи и изготвяне на съдебно техническа и математическа експертиза .

Делото се отложи за открито съдебно заседание на 21.11.2019г. от 14.30ч.

quis nunc velit, libero sem, adipiscing elementum Aenean