Административен съд-Видин ПОТВЪРДИ решение на ОИК Ружинци за избора на общински съветници

Административен съд- Видин, отхвърли жалбата на Коалиция „БСП за България“, представлявана по пълномощие от Венцислав Томов Ванков и  Венцислав Томов Ванков като кандидат за общински съветник. В жалбата се посочват доводи, че Решение № 97-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – с.Ружинци за обявяване на резултатите от проведените на 27.10.2019 г. местни избори, е било постановено при съществени процесуални нарушения, които опорочават проведения избор и обявения изборен резултат. /Административно дело 317/2019г./

В хода на производството, съдът съобрази оплакванията на жалбоподателя, становищата на страните, събраните по делото доказателства и направи проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт. По делото бе назначена и съдебно-математическа експертиза, заключението на която, съдът прие частично като обективна и компетентно изготвена.

В мотивите на решението постановена на 18.11.2019г. се сочи, че събраните по делото доказателства налагат извода, че при произвеждане на избор за общински съветници на община Ружинци не са били допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение. След извършената проверка за законосъобразност на Решението на ОИК – Ружинци от 28.10.2019 г., Съдът прие, че същото е издадено от компетентен орган – Общинска избирателна комисия – Ружинци и при спазване на административно-процесуалните правила, регламентирани в ИК и ПОТВЪРДИ Решение № 97-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ружинци за избиране на общински съветници от проведените на 27.10.2019 г. избори.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на страните.

neque. ut Praesent consectetur venenatis, suscipit Nullam commodo efficitur. vel,