Административен съд-Видин ПОТВЪРДИ решение на ОИК Ново село за избор на кмет в община Ново село

Административен съд – Видин отхвърли жалбата Борислав Тошев Крумов кандидат за кмет на община Ново село за изборите за кмет и общински съветници на 27.10.2019г. против Решение№ 85 – МИ от 04.11.2019г. на Общинска избирателна комисия Ново село.

В жалбата се посочват доводи, че са допуснати съществени нарушения на избирателния процес в изборния ден, както и при подготовката на изборите, които водят до промяна на изборния резултат (Административно дело № 326 от 2019 г.)

В хода на производството, съдът съобрази становищата на страните и  оплакванията на жалбоподателя и направи проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт. Анализът на събраните по делото доказателства налага извода, че при произвеждане на изборите за кмет на община Ново село не са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение, и намира за несъстоятелни аргументите за манипулиране на вота на избирателите .

В решението на съда, постановено на 21.11.2019г. се посочва, че подадената жалба е неоснователна, обжалваният акт е законосъобразен и като такъв следва да ПОТВЪРДИ Решение № 85 – МИ от 04.11.2019г. на ОИК Ново село за определяне на резултатите от изборите за кмет на общината.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

pulvinar commodo risus Sed commodo porta. sed leo. Nullam Lorem