Справка и движение за дела образувани по реда на Изборния кодекс, след проведените местни избори за 2019 година

В Административен съд – Видин са постъпили 13 /тринадесет/ дела за оспорване на изборните резултати, след проведените местни избори.

Четири от общо постъпилите тринадесет дела са оставени без разглеждане и са прекратени производствата по тях поради неизпълнение свързано с отстраняване на нередовностите по жалбата в срок или поради изтичане на срока на обжалване. Прекратителното определение на Административен съд-Видин по делото, образувано по жалба на Александър Кольов Алексиев от гр.Белоградчик – кандидат за кмет на Община Белоградчик на ПП „Национален фронт за спасение на България“ срещу Решение  № 131 от 04.11.2019г. на  Общинска избирателна комисия – Белоградчик за избор на кмет на община Белоградчик е обжалвано пред Върховен административен съд. С определение от 27.11.2019г. на Върховен административен съд е оставено в сила Определение на Административен съд-Видин, с което е оставено без разглеждане жалбата на Александър Кольов Алексиев и производството по делото е прекратено.

Едно от посочените дела е оставено без разглеждане и е прекратено производството по делото, тъй като решението за допускане до балотаж не подлежи на самостоятелно обжалване пред съда.

Две от делата са прекратени и присъединени към други дела по Изборния кодекс, поради обжалване на едно и също решение на Общинска избирателна комисия, но от друго лице.

Шест от общо постъпилите тринадесет дела са решени по същество и Административен съд-Видин е потвърдил решенията на различните общински избирателни комисии. Четири от тези решени по същество дела се обжалват пред Върховен административен съд и все още са висящи. Това са делата на Коалиция „БСП за България“, представлявана по пълномощие от Венцислав Томов Ванков в община Ружинци; Калин Славчев Петров в качеството му на кандидат за общински съветник, издигнат от ДПС във Видин; Радослав Любенов Живков, в качеството му на кандидат за общински съветник от ПП „Национален фронт за спасение на България“ в Белоградчик и Борислав Тошев Крумов, кандидат за кмет на община Ново село.

adipiscing venenatis, amet, dolor. sem, nunc