Обявление по административно дело №375/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.57, ал.4 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Белоградчик, както и цялата наредба, приета с решение № 31, взето с протокол №04 от 04.02.2008 г. на Общински съвет – Белоградчик, по което е образувано адм.дело № 375/2019 г. по описа на  Административен съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.02.2020 г. от 10,00ч.

dictum Praesent suscipit libero venenatis, et,