Обявление по административно дело №165/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.22, ал.1 и чл.92, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]

Обявление по административно дело №163/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбите на чл.4, ал.7, т.6 и чл.15 от Наредба № 6 за реда на притежаване и отглеждане на домашни кучета на територията на Община […]

commodo Phasellus felis accumsan id, ut sem, ultricies ante. sit pulvinar risus