Обявление по административно дело №110/2019

Административен съд Видин, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Кремиковци“ на разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Брегово в частта на въведеното изискване за притежаване на […]

Обявление по административно дело №72/2019

Административен съд Видин, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК и чл.188 АПК, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по протест от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин, с който се оспорват разпоредбите на чл. 32, т. 5 и […]

felis felis commodo accumsan Lorem libero velit, leo. tristique elit. Nullam