Обявление по административно дело №293/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на  Наредбата за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Кула, приета с Решение №35, взето на 27.02.2004 г. на Общински съвет […]

Обявление по административно дело №205/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбите на чл.27, ал.2, чл.27, ал.3 и ал.4, чл.27, ал.5 и ал.6, чл.40, ал.1 в частта относно „…събиране…“, чл.74, чл.75, чл.76, чл.77 от Наредба за управление на […]

sem, et, id, consectetur sed massa