Обявление по административно дело №375/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.57, ал.4 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Белоградчик, както и цялата наредба, приета с решение […]

Обявление по административно дело №376/2019

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, с който се оспорва чл.58, ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димово, приета с Решение № 25, […]

Donec fringilla justo Praesent et, diam consequat.