Обявление по административно дело №205/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбите на чл.27, ал.2, чл.27, ал.3 и ал.4, чл.27, ал.5 и ал.6, чл.40, ал.1 в частта относно „…събиране…“, чл.74, чл.75, чл.76, чл.77 от Наредба за управление на […]

Обявление по административно дело №177/2019

Административен съд – Видин, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК и чл. 188 АПК, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по  протест от заместник прокурор на Окръжна прокуратура – Видин, с който се оспорват разпоредбите […]

id lectus justo Praesent leo. suscipit libero. ultricies Lorem