Обявление по административно дело №292/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  Прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.6, т.3 и т.5, чл.12 и чл.41 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, борбата със спекулата и безопасността на движението […]

Обявление по административно дело №225/2019

Административен съд – Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър Ауто“ ЕООД, ЕИК 201327590, с адрес на управление: гр. София, район „Кремиковци“, бл.29, ет.1, ап.3, представлявано от управителя Юрий Василиевич Сидоров, действащ чрез адв. Юлиян Любомиров Дацев от АК-София, съдебен адрес: […]

mi, id, porta. libero. consectetur fringilla