Обявление по административно дело №238/2018

Административен съд Видин, на основание чл.182, във връзка с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от  Борис Стефанов Николов – кмет на община Белоградчик с предмет на оспорване Решение № 521, взето с Протокол № 42 от 30.07.2018 г.  на Общински съвет Белоградчик, касаещо частично изменение бюджета на […]

Обявление по административно дело №217/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбата на чл.16, ал.2 от Наредба № 6 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и рекламни дейности на Общински съвет […]

neque. Curabitur porta. leo. sem, Donec adipiscing leo consequat. ante. commodo nunc