Обявление по административно дело №335/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на  разпоредбата на чл.21, ал.3, в частта относно думата „български“ от Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и […]

Обявление по административно дело №296/2018

Административен съд Видин, на основание чл.189, ал. 1, чл. 191, ал.2 и чл. 188 АПК,  във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Окръжна прокуратура  Видин против Приложение № 4 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОС […]

accumsan ut sed at Aliquam nunc facilisis et,