Обявление по административно дело №338/2018

Административен съд Видин, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и чл.188 АПК, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин, против  Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община […]

Обявление по административно дело №335/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на  разпоредбата на чл.21, ал.3, в частта относно думата „български“ от Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и […]

Aenean id ut pulvinar Praesent amet, massa felis consectetur ipsum ut risus.