Обявление по административно дело №217/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбата на чл.16, ал.2 от Наредба № 6 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и рекламни дейности на Общински съвет […]

Обявление по административно дело №165/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.22, ал.1 и чл.92, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация […]

accumsan lectus massa id et, Aliquam