Обявление по административно дело №72/2019

Административен съд Видин, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК и чл.188 АПК, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по протест от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин, с който се оспорват разпоредбите на чл. 32, т. 5 и […]

Обявление по административно дело №62/2019

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура на разпоредбата на чл.17, ал.1 в частта относно „…заемат до 2% от имотите с площ до 30000 кв.м. и 1% от имотите с площ над 30000 кв.м.“; чл.19, […]

tempus nunc elit. libero fringilla consequat. libero. sed tristique dapibus sit eget