Обявление по административно дело №42/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.13, ал.3, т.2 и т.3 и чл.14, ал.1, т.3 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Белоградчик, приета с Решение № 429, взето […]

Обявление по административно дело №35/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбата на чл.15, ал.6, т.2, както и Глава четвърта от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община […]

tristique mattis vel, massa sit nec elementum ut