Обявление по административно дело №190/2016

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Районна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.10, ал. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на […]

Обявление по административно дело №534/2015

Административен съд Видин съобщава, че е образувано административно дело № 534/2015 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 02.11.2016 г. от 14,00 ч., и по което предмет на оспорване са промени в Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приети с Решение № 06, взето […]

eget diam dictum felis efficitur. facilisis Donec adipiscing at mattis ipsum