Обявление по административно дело №485/2015

Административен съд Видин съобщава, че е образувано административно дело № 485/2015 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 18.01.2016 г. от 10.00 часа, и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 12 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, комунално – битовата дейност, хигиенизирането и опазването на […]

Обявление по административно дело №453/2015

Административен съд Видин, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил Протест от Районния прокурор на Районна прокуратура гр.Видин против Общински съвет Видин, по който предмет на оспорване е разпоредбите на чл.12 и чл.13 от Наредба № 1 за опазване и подържане на обществения ред в Община Видин, приета с решение […]