Обявление по административно дело №534/2015

Административен съд Видин съобщава, че е образувано административно дело № 534/2015 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 02.11.2016 г. от 14,00 ч., и по което предмет на оспорване са промени в Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приети с Решение № 06, взето […]

Обявление по административно дело №529/2015

Административен съд Видин съобщава, че е образувано административно дело № 529/2015 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 30.03.2016 г. от 14,00 ч., и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл.53 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Макреш, приета с Решение № 68, взето с протокол […]

libero Aliquam luctus commodo nunc eleifend consectetur elit. Donec non risus.