Обявление по административно дело №52/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  заместник прокурор на Окръжна прокуратура  Видин  против чл. 24, т.1 и чл. 25 т.1  от Наредбата  за  условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини  на територията на община […]

Обявление по административно дело №42/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.13, ал.3, т.2 и т.3 и чл.14, ал.1, т.3 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Белоградчик, приета с Решение № 429, взето […]

diam Praesent fringilla id libero ut ut