Обявление по административно дело №134/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  заместник прокурор на Окръжна прокуратура  Видин  против разпоредбите на чл. 18, ал.1, чл. 20, ал.3, чл. 24, ал.2, чл. 25, ал.2, чл. 26, чл. 27, ал.1 и 2, чл. 28, ал. 2, чл. […]

Обявление по административно дело №114/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбите на чл.12, ал.7 и чл.21, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на […]

id consequat. et, venenatis, id, ut leo porta. ante. id