Обявление по административно дело №33/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районен прокурор в Районна прокуратура -Видин на разпоредбата на чл.51 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Макреш, приета от Общински съвет Макреш с Решение № 68, взето с протокол № […]

Обявление по административно дело №51/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин против чл. 25, ал.1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бойница, обл. Видин, приета […]

mattis diam amet, tempus non commodo ipsum facilisis dolor libero. vulputate, ut