Обявление по административно дело №529/2015

Административен съд Видин съобщава, че е образувано административно дело № 529/2015 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 30.03.2016 г. от 14,00 ч., и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл.53 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Макреш, приета с Решение № 68, взето с протокол […]

Обявление по административно дело №530/2015

Административен съд Видин съобщава, че е образувано административно дело № 530/2015 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 08.03.2016 г. от 11,00 ч., и по което предмет на оспорване е Правилник на Общински съвет – Белоградчик за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, […]

id, sed ut quis, non leo. Nullam pulvinar ut