Обявление по административно дело №453/2015

Административен съд Видин, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил Протест от Районния прокурор на Районна прокуратура гр.Видин против Общински съвет Видин, по който предмет на оспорване е разпоредбите на чл.12 и чл.13 от Наредба № 1 за опазване и подържане на обществения ред в Община Видин, приета с решение […]

suscipit consequat. luctus ultricies tempus felis sit