Обявление по административно дело №35/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбата на чл.15, ал.6, т.2, както и Глава четвърта от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община […]

Обявление по административно дело №22/2017

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник- прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбата на чл.6 и чл.16, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Видин, приета с решение […]

pulvinar elementum elit. ut felis Praesent sit luctus leo.