Обявление по административно дело №223/2016

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.189, ал.1, чл. 191, ал.2, чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2  от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Районна прокуратура Кула на разпоредбите на чл.21, ал. 1, т. 3  и чл. 21, ал. 6 от Наредба за  […]

Обявление по административно дело №184/2016

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Районна прокуратура Белоградчик на разпоредбите на чл.22, т.1 и чл.23 от Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Белоградчик, приета с решение № 469, взето с протокол № 45 от […]

quis porta. Donec commodo felis elit. sem, fringilla dolor. mattis