Обявление по административно дело №13/2017

Административен съд – Видин, на основание чл.218, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е постъпил протест от Районен прокурор на Районна прокуратура Видин, с който се оспорва Заповед № 91 от 04.05.2007 г. на Заместник- кмет „Развитие на инфраструктурата“  на Община Видин, с която е одобрен проект за ЧИ на ПУП – […]

Обявление по административно дело №252/2016

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Видин, по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Наредба  за организация на движението на територията на община Видин, приета с Решение […]

ut dapibus justo ut sit ut commodo ut tristique fringilla