Обявление по административно дело №279/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбата на чл.14, т.6 и чл.26 от Наредба за изискванията и реда за отглеждане на селскостопански и домашни животни на територията на община Кула, приета с […]

Обявление по административно дело №238/2018

Административен съд Видин, на основание чл.182, във връзка с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от  Борис Стефанов Николов – кмет на община Белоградчик с предмет на оспорване Решение № 521, взето с Протокол № 42 от 30.07.2018 г.  на Общински съвет Белоградчик, касаещо частично изменение бюджета на […]

leo. mattis et, commodo vel, justo quis, accumsan velit,