Обявление по административно дело №163/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин на разпоредбите на чл.4, ал.7, т.6 и чл.15 от Наредба № 6 за реда на притежаване и отглеждане на домашни кучета на територията на Община […]

Обявление по административно дело №152/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл.3, ал.1, т.6, б“е“, чл.20, ал.1 вр. с чл.8, т.5, чл.20, ал.2 и чл.20, ал.6 вр. с чл.8, ал.1 от Наредба за […]

Curabitur leo. Phasellus vulputate, suscipit neque. leo id libero