Обявление по административно дело №5/2019

Административен съд Видин, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК и чл.188 АПК, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по жалба на протест от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин, против чл. 15, ал.2 и чл. 31 от Наредбата […]

Обявление по административно дело №338/2018

Административен съд Видин, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и чл.188 АПК, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура Видин, против  Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община […]

non quis eget venenatis id, dapibus