Обявление по административно дело №296/2018

Административен съд Видин, на основание чл.189, ал. 1, чл. 191, ал.2 и чл. 188 АПК,  във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Окръжна прокуратура  Видин против Приложение № 4 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОС […]

Обявление по административно дело №312/2018

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  зам. Окръжен прокурор на Районна прокуратура Видин, с което се иска отмяната на разпоредбите на чл.10,ал.2 и ал.3 и чл.44,ал.2 от Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, поддържане на чистотата, […]

mi, lectus consectetur massa commodo Phasellus odio risus eleifend id,