Обявление по административно дело №181/2016

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Районна прокуратура Белоградчик на разпоредбата на чл.18, т.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни […]

Обявление по административно дело №190/2016

Административен съд Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  прокурор на Районна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.10, ал. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на […]

Praesent libero. mi, massa Praesent elit. risus. commodo sem, ut mattis