Върховен административен съд потвърди избора на Красимир Асенов Иванов за общински съветник в община Видин от проведените на 27.10.2019г. местни избори

Касационната жалба е подадена от Калин Славчев Петров в качеството му на общински съветник, издигнат от Движение за права и свободи в град Видин. Той обжалва решение по административно дело 323/2019г. на Административен съд-Видин, с което е потвърден избора на Красимир Асенов Иванов за общински съветник в община Видин.

Върховен административен съд потвърди избора на Георги Герасимов Стоенелов за кмет на община Ново село от проведените на 27.10.2019г. местни избори

Касационната жалба е подадена от Борислав Тошев Крумов в качеството му на независим кандидат за кмет на община Ново село. Жалбоподателят оспорва решение по административно дело 326/2019г. на Административен съд-Видин, с което е потвърден избора на Георги Герасимов Стоенелов за кмет на община Ново село.

Phasellus odio mattis ut dapibus luctus ultricies massa facilisis