Лекция на тема „Съдебната система в Република България“ изнесе съдия Николай Витков пред учениците от 11-а клас на СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

За втора поредна година Административен съд – Видин се включва с цикъл от лекции в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.