Срочност и бързина в правораздаването отчете Административен съд Видин

На 4 април 2018 г. пред съдии и съдебни служители бе представен Отчетен доклад за резултатите от дейността на Административен съд – Видин през 2017 г.