Административното правосъдие бе темата на лекцията, изнесена от съдия Нели Дончева пред учениците от 11-а клас на СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Лекцията „Що е административно правосъдие?“ е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” на Висш съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.