С грамоти от Висш съдебен съвет бяха удостоени магистрати и съдебен служител в Административен съд – Видин за участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, реализирана през учебната 2016/2017 година

Съдиите от  Административен съд – Видин – Нели Дончева, Николай Витков и Биляна Панталеева-Кайзерова, както и Административният секретар Даниела Пинтова бяха удостоени с грамоти от Висшия съдебен съвет, във връзка с участието им в Образователната програма през учебната 2016/2017 година.