Висока оценка за дейността си получи Административен съд Видин

Добрите резултати, които отчита съда се дължат на професионализма и екипният принцип на работа между магистрати и съдебни служители, каза Нели Дончева – Председател на Административен съд Видин в публицистичното предаване „Пресечна точка“.